Volledig Scherm

Home

Home

Florion, centrum voor leerlingenzorg
Op deze site vindt u informatie over Florion, centrum voor leerlingenzorg. In dit centrum werken de 21 gereformeerde basisscholen van de verenigingen Accretio en De Zevenster samen. Het doel is om op een goede, efficiƫnte manier zorg in te zetten op de scholen.

Florion is gevestigd in Hattem, in een paar lokalen van basisschool De Zaaier. Het team van Florion bestaat naast het management uit 2 trajectbegeleiders, 2 orthopedagogen, een psychologisch assistent en 5 ambulant begeleiders. Lees verder

 

Nieuwsbrief Passend Onderwijs
De week van 24 maart jl. was de week van Passend Onderwijs. Om ouders en personeelsleden van de 21 scholen die vallen onder het (oude) samenwerkingsverband Florion te informeren over de laatste ontwikkelingen, is er een nieuwsbrief verspreid. Deze nieuwsbrief is hier te downloaden.
Per 1 augustus 2014 verandert de regelgeving rond de leerlinggebonden financiering. Ouders van een kind met een LGF hebben daarover een brief ontvangen.

 

Aanbod Florion
Samenwerkingsverband Florion wil meewerken aan de professionalisering van haar scholen en de leerkrachten van haar scholen. Als samenwerkingsverband koopt Florion cursussen in en biedt scholing aan. Ook zijn er toetsinstrumenten beschikbaar en is er specifieke software te leen. Lees hier verder over Met Sprongen Vooruit, dyslexieprotocol, DST, Sprint, UGT-R.