GO|ON

De samenwerking tussen Florion (PO), scholengroep Hannah (PO) en het Greijdanus (VO), is onderwijsinhoudelijk op het snijvlak van bovenbouw basisscholen en onderbouw VO en facilitair. Deze samenwerking functioneert onder de naam GO|ON (Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland) en is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

SCOPE

Florion functioneert actief in het consortium van de hogeschool Viaa onder de naam SCOPE om samen te werken met betrekking tot het opleiden van leerkrachten. Er is besloten om de PABO-opleiding aan te bieden via de route van werkplekleren. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

KLEURRIJK

Florion is binnen het thema ‘Van basisschool naar kindcentrum’ op zoek gegaan naar hoe we eigenaarschap, regie en verantwoordelijkheid met betrekking tot de opvang binnen een integraal kindcentrum kunnen organiseren. De visie daarover is vastgelegd in een notitie. Florion heeft een samenwerkingscontract ondertekend met de opvangorganisatie KleurRijk.