Medezeggenschap

Binnen de vereniging wordt medezeggenschap op twee niveaus vormgegeven.
GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit zowel ouders als medewerkers bestaat.
MR: een medezeggenschapsraad op elke school die bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.

 • Personeel
  mw. Esther Bijsma
  mw. Welmoed van Esch
  mw. Anniek Kloppenburg
  mw. Agerta Prins
 • Ouders
  dhr. Arjan ter Horst
  mw. Renske Klein

e: gmr@florion.nl
Het medezeggenschapsdocument vindt u bij de documenten.