Inrichting bestuur

Als gevolg van scheiding van bestuur en toezicht is er binnen Florion een dagelijks bestuur en een algemeen (toezichthoudend) bestuur. De scheiding tussen bestuur en toezicht hebben we conform de code goed bestuur vormgegeven.
Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie.

De samenstelling van het algemeen (toezichthoudend) bestuur

Voorzitter:
dhr. K.A. Dijkema
Penningmeester:
dhr. M.A. Blaakmeer
Secretaris:
mw. J. Verstraten-Nauta
Leden:
mw. K.A. Messelink-Korterink
mw. E.V. Tijssen-ter Horst
dhr. B.C. den Tuinder

Samenstelling dagelijks bestuur

Directeur-bestuurder:
dhr. G.J.W. Bent

ANBI

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 817325001

Contactgegevens:
Florion
Postbus 393
8000 AJ ZWOLLE
T 038 – 2305001
E contact@florion.nl
W www.florion.nl

Ons strategisch beleidsplan (koersplan) kunt u downloaden bij de documenten

Beloningsbeleid
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden een vergoeding krijgen. Voor de beloning van het dagelijks bestuur en personeelsleden verwijzen wij u naar de cao  Bestuurders Po respectievelijk cao PO.

Doelstelling vereniging
Het instandhouden en bevorderen van gereformeerd onderwijs in de regio Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe.

Financiële verantwoording en verslag uitgeoefende activiteit
De jaarverslagen vindt u bij de documenten.