Onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Alle scholen van Florion verzorgen Passend Onderwijs. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, maar ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit betreft ook kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. Bij deze kinderen is het een uitdaging om een passend onderwijsaanbod te vinden dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften. Omdat hoogbegaafdheid per kind verschillend tot uiting komt, verschilt ook de benodigde ondersteuning per kind.

Kwadraatonderwijs

Kwadraatonderwijs is door verschillende schoolbesturen opgericht om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen te verbeteren. Kwadraat helpt leerkrachten om hoogbegaafdheid te herkennen en zorgt voor kennis en middelen om het lesprogramma zodanig aan te passen dat ook de begaafde leerling wordt uitgedaagd. Onze scholen zijn gecertificeerde kwadraatscholen.