De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn regionaal georganiseerd.
De scholen van Florion vallen onder zes verschillende samenwerkingsverbanden.
In het ondersteuningsplan van het SWV staat verwoord welke onderwijsondersteuning binnen het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband door de scholen van Florion gegeven moet worden. Het samenwerkingsverband stelt daarin een minimum niveau van basiszorg vast waar scholen van Florion aan moeten voldoen. Iedere school schrijft een ondersteuningsprofiel met daarin het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning die een school kan bieden.
De scholen van Florion kunnen binnen Passend Onderwijs gebruik maken van de voorzieningen die in het samenwerkingsverband georganiseerd worden.

De samenwerkingsverbanden waarin we functioneren zijn: SWV Steenwijkerland 22-03, SWV Veld, Vaart en Vecht 23-04, SWV Zwolle 23-05, SWV Noordoostpolder-Urk 24-02, SWV Lelystad-Dronten 24-03 en SWV Zeeluwe 25-09.