Passend Onderwijs

Passend Onderwijs staat voor goed onderwijs aan alle kinderen. Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen moeten een plek hebben die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. De onderwijsbehoefte van het kind zijn bepalend en niet de beperkingen.