Natuureducatie en Ecologie

Binnen onze vereniging heeft natuureducatie de afgelopen jaren een steeds prominentere plek gekregen. Het is goed om opnieuw in te zien dat wij als mensen onderdeel zijn van de gehele schepping en dat we hier op een verantwoorde wijze mee om moeten gaan. Prachtig om samen met de kinderen te ontdekken hoe bijzonder de schepping is en waarom we goed voor haar moeten zorgen. Een schepping die onder grote druk staat en mede daarom vinden wij het hard nodig om ‘natuur en ecologie’ in het onderwijs te herwaarderen.

Wij hebben een natuurgids in dienst die activiteiten op scholen verzorgt op het gebied van natuur en ecologie. Dit zijn activiteiten in de vorm van inspiratielessen over bijvoorbeeld het rietlandschap (maaien, rietdekken, rieten manden, etc.) en beek – of rivierlandschap.
Ook worden er excursies gehouden op een mooi landgoed of in een bijzonder natuurgebied in de omgeving. Specifieke eigenschappen van het gebied worden besproken, bekeken en onderzocht. Kinderen verwonderen zich en leerkrachten worden geïnspireerd. We mogen steeds weer leren inzien dat onze HERE God de aarde op een wonderbaarlijke manier geschapen heeft en dat wij als kinderen en volwassenen daarvoor mogen zorgen en daarvan mogen genieten!

Natuureducatie staat voor alle vormen van systematische en planmatige leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid.

Floreren

De naam van onze schoolvereniging Florion is prachtig passend. Florion komt van het werkwoord ‘floreren’. Het betekent ‘op zijn best zijn’, ‘tot volle ontplooiing komen’, ‘zich goed ontwikkelen’, ‘groeien’, ‘bloeien en gedijen’. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving. Natuureducatie staat voor alle vormen van systematische en planmatige leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid.