Lidmaatschap

U kunt als ouder ook lid worden van de vereniging. Wat betekent dit voor u?

Het doel van onze vereniging is, door het stichten en instandhouden van scholen voor gereformeerd primair onderwijs, geloofwaardig onderwijs te verzorgen. Wij vinden het belangrijk om als personeel en ouders samen op te trekken in de christelijke vorming van kinderen.

Als lid van de vereniging kunt u ook lid worden van de ledenraad. De ledenraad vormt de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. De ledenraad kan voor het nemen van bepaalde besluiten alle leden peilen en om hun mening vragen. Voor enkele onderwerpen is het volgens de statuten verplicht om een referendum uit te schrijven om zo de leden te raadplegen. Dit geldt voor de thema’s: wijziging grondslag van de vereniging of ontbinding en vereffening van de vereniging. Uw mening is dus belangrijk!

Voor meer informatie over de vereniging verwijzen we u naar de folder (zie organisatie/documenten).

U kunt zich als lid van de vereniging aanmelden via het aanmeldingsformulier (zie organisatie/documenten).

Als lid van de vereniging betaalt u een verenigingsbijdrage. Deze is vastgesteld op € 15,- per jaar. In het voorjaar van ieder kalenderjaar ontvangt u hiervoor een nota. De verenigingsbijdrage dient gedeeltelijk voor dekking van kosten van het toezichthoudend bestuur en voor kosten die gemaakt worden in het kader van identiteit en daarvoor georganiseerde specifieke activiteiten.