Organogram

Florion is een vereniging voor gereformeerd basisonderwijs.
Dagelijks werken we met ruim 400 medewerkers aan het geven van geloofwaardig onderwijs aan ruim 3500 leerlingen op 24 basisscholen.
We doen dat in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe.

Het schema hiernaast geeft het organogram van de vereniging weer.
De verschillende geledingen worden per pagina toegelicht.
In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de formele geledingen en de rol van de Algemene Ledenvergadering uitgebreid beschreven.