Samenwerking


GO|ON (gereformeerd Onderwijs Oost Nederland)
Samenwerkingsverband tussen Florion, De Oosthoek en het Greijdanus.

SCOPE 
Binnen Scope werken zestien scholenclusters samen met de Educatieve Academie van Viaa aan de professionalisering van beginnende leerkrachten voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016.