Binnen de vereniging wordt medezeggenschap op twee niveaus vorm gegeven:

GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit zowel ouders als medewerkers bestaat;

MR: een medezeggenschapsraad op elke school die bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.

GMR

De samenstelling van de GMR

Personeel
Albertheke Brand (secretaris)
Esther Bijsma
Corrie Bouwhuis
Welmoed van Esch

Ouders
Gea Smit (voorzitter)
Anotnet Floor
Arjan ter Horst
 

 

Het medezeggenschapsdocument vindt u hier.