Binnen de vereniging wordt medezeggenschap op twee niveaus vorm gegeven:

GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit zowel ouders als medewerkers bestaat;

MR: een medezeggenschapsraad op elke school die bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.

GMR

De samenstelling van de GMR

Personeel
Albertheke Brand (secretaris)
Corrie Bouwhuis
Welmoed van Esch

Ouders
Gea Smit (voorzitter)
Arjan ter Horst
Marleen van der Klooster

 

Het medezeggenschapsdocument vindt u hier.