Bestuur

 

De samenstelling van het Algemeen (toezichthoudend) bestuur

Voorzitter
dhr. K.A. Dijkema

Penningmeester
dhr. R.M. Klijnstra

Secretaris
mw. Y.N. van Eijsden-Douma

Lid
mw. M.H. van der Woerd-Visser

Lid
Dhr. A.P. de Leeuw

Lid
dhr. B.J. Petter


Samenstelling dagelijks bestuur

Directeur-bestuurder
dhr. G.J. Laarman