Staking donderdag 5 oktober 2017

Donderdag 5 oktober 2017 organiseert het PO-front een staking. Net als bij de prikactie vlak voor de zomervakantie, staat het bestuur van Florion achter het standpunt dat het vak van leerkracht aantrekkelijker gemaakt wordt voor jonge en oudere mensen met passie voor kinderen/onderwijs. Een belangrijk punt hierbij is dat het vak voldoende status en aanzien heeft. Niet alleen salaris speelt hierbij een rol maar ook de toegenomen complexiteit van het vak van leerkracht, het (toekomstige) tekort aan leerkrachten en de hoge werkdruk. We vinden dat de PO-sector als gehaal structureel te weinig budget krijgt.

De vakbonden roepen op tot een dag volledige werkonderbreking. Met de oproep van de vakbonden valt de staking onder het recht op collectief actievoeren. Medewerkers hebben het recht om te staken. Als werkgever hebben we en willen we daarop geen invloed hebben. Het is een persoonlijke keuze van elke collega. Florion respecteert de afweging en keuze van de collega's.

Medewerkers die willen staken, hebben formeel geen recht op salaris. Het geld in het onderwijs moet besteed worden aan goed onderwijs. Algemeen wordt aangenomen dat het doorbetalen van het salaris aan stakende leerkrachten niet hieronder valt. Bij een staking gaaan de stakinskassen open: medewerkers die lid zijn van de AOB, FNV of CNV krijgen bij de inhouding van salaris een vergoeding uit de stakingskas.

Florion vindt dat het nu niet echt het tijdstip is (de kabinetsformatie is nog gaande) om staking als middel in te zetten, om bij voorbaat iets af te dwingen.

Kortom: Florion staat achter het standpunt dat er voor het salaris (status en aantrekkelijkheid) en voor het verlagen van de werkdruk van leerkrachten substantieel meer geld vrij moet komen in het primair onderwijs. Staken is het recht van de medewerker en Florion respecteert dit. Florion gaat medewerkers die gaan staken het loon nu niet doorbetalen, omdat Florion vindt dat het nieuwe kabinet eerst met haar plannen moet komen. Gaat het nieuwe kabinet niet meer investeren dan de 270 miljoen dan zal Florion opnieuw afwegen of ze het salaris gaat doorbetalen bij een volgende stakingsdag.
 

« ga terug