Regiobijeenkomsten identiteit februari 2018

 

De nieuwe vereniging Florion bestaat een jaar. Een mooi moment om ons
(verder) te gaan bezinnen op onze identiteit: onderwijs voor wie en door wie?
Op welke leerlingen richten we ons? En wie zien we graag voor de klas staan?
Vragen die om nieuwe overdenking vragen. Het lidmaatschap van een aantal kerkgenootschappen speelt hierin formeel een belangrijke rol. Tegelijk zijn er ontwikkelingen die ons voor de vraag stellen of dit nog steeds een goed vertrekpunt is. Daarover willen we graag met u als lid van Florion en/of als ouders van onze leerlingen in gesprek.

Wanneer en waar?
• Donderdagavond 1 februari 2018: GBS De Schakel, De Ketting 8 in Dronten
• Donderdagavond 8 februari 2018: GBS Aquamarijn, Turfmarkt 5 in Zwolle
• Donderdagavond 15 februari 2018: GBS het Sterrenlicht, Parkweg 34 in 't Harde
• Dinsdagavond 20 februari 2018: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel
Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Wat?
Gert Laarman, onze directeur-bestuurder, zal een presentatie geven over de
ontwikkelingen en vraagstukken die er spelen rond het vraagstuk van identiteit van onze scholen en daarbij inzoomen op het benoemingsbeleid. Daarna zullen we met elkaar gaan verkennen wat we daarin als kansen, knelpunten en dilemma's zien.

Aanmelden
Wij zien ernaar uit u op één van onze bijeenkomsten te kunnen ontmoeten. Wilt u zich uiterlijk een week voor de bijeenkomst van uw keuze aanmelden? Dit kan door een mail te sturen naar bestuurskantoor@florion.nl onder vermelding van de datum en het aantal personen.

« ga terug