Florion is op zoek naar een geloofwaardige locatiedirecteur

 VOOR GBS SMARAGD IN ZWOLLE

 (0,8 - 1 FTE)

 

 

WERKZAAMHEDEN
Leidinggeven aan een basisschool (integrale verantwoordelijkheid).

WAT WIJ BIEDEN
GBS Smaragd in Zwolle(-Noord) is een school met 260 leerlingen en is onderdeel van Florion, een vereniging met 22 basisscholen, waaronder een SBO-school, in de regio’s Zwolle, Noord-Veluwe, Noord Overijssel, Zuid-West Drenthe en Flevoland. Er wordt lesgegeven aan ca. 3500 leerlingen en er zijn ca. 400 personeelsleden werkzaam bij Florion.
De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving. Florion staat voor geloofwaardig onderwijs. Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Zie verder ook onze websites: www.florion.nl en www.gbs-smaragd.nl

WAT WIJ VRAGEN
• Een inspirerende, enthousiaste en geloofwaardige locatiedirecteur die vanuit persoonlijk geloof vanuit visie leiding geeft en die op een communicatief vaardige wijze verbinding kan leggen met kinderen, ouders, personeelsleden en externen.
• Iemand die werkt vanuit een onderwijskundige gerichtheid vanuit gedeeld, inspirerend, opbrengstgericht en onderzoeksmatig leiderschap en die het samenwerken en leren bevordert.
• Ook kenmerkt het leiderschap zich door het goed kunnen reflecteren, ook op eigen handelen en door organisatorische kwaliteiten.

INFORMATIE VACATURE
• Wij willen graag in contact komen met mensen die ambitie en belangstelling hebben voor het leiddinggeven aan één van onze basisscholen. Wij zijn op zoek naar kandidaten die een studie op minimaal Hbo-niveau hebben afgerond met, bij voorkeur, werkervaring in het primair onderwijs.
• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
• We vragen van onze medewerkers dat ze meelevende christenen in een christelijke geloofsgemeenschap zijn en zich herkennen in de centrale waarden van de gereformeerde traditie. In ons identiteitsdocument is de christelijke identiteit van Florion omschreven. Dit document is hier te vinden.
• De vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet.
• Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao PO.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met
Gert Laarman, directeur-bestuurder, telefoonnummer 038 – 23 05 001 (kantoor) of 038 – 477 13 75 (thuis).
Sollicitatiebrieven met cv kunnen tot en met zaterdag 24 maart 2019 gemaild worden naar bestuurskantoor@florion.nl.

« ga terug