Binnen de vereniging wordt medezeggenschap op twee niveaus vorm gegeven:

GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit zowel ouders als medewerkers bestaat;

MR: een medezeggenschapsraad op elke school die bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.

GMR

De samenstelling van de GMR

Personeel
Martijn van Heerde (voorzitter)
Albertheke Brand (secretaris)
Corrie Bouwhuis

Ouders
Carin Erkens
Gea Smit
Jan Veerman

 

Het medezeggenschapsdocument vindt u hier.