Missie en Visie

De missie en visie van de (nieuwe) vereniging Florion zal nog verder worden uitgewerkt.