Onze scholen zijn identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinderen van God. Daarom lezen wij Zijn Woord en vertellen daaruit; wij bidden en zingen samen tot Gods eer. De liefde voor God, voor elkaar en anderen geven wij dagelijks praktisch vorm. We stimuleren kinderen te groeien in geloof als kind van God, door hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus te laten ontdekken en ervaren.

Lees hieronder meer over onze identiteit.

Identiteit 

Identiteit en de statuten

 • De vereniging stelt zich ten doel het realiseren van gereformeerd onderwijs in de regio Zwolle, Noord-West Veluwe,  Flevoland, Zuid-West Drenthe en Noord-West Overijssel.
 • De vereniging heeft als grondslag de Bijbel, het Woord van God en daarbij onderschrijft zij de Drie Formulieren van Eenheid.
 • In de statuten is vastgelegd dat de leerkrachten belijdend lid moeten zijn van één van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Nederlands Gereformeerde kerken (NGK), of van de kerken die recent voortgekomen zijn uit de GKv. Lid van de vereniging kan een ieder worden die in het voedingsgebied woont en die belijdend lid is van de GKv, CGK, NGK en van de kerken die recent voortgekomen zijn uit de GKv.
 • Met ouders wordt een gesprek gevoerd of de identiteit van de ouders en de school voldoende bij elkaar passen en op elkaar aansluiten.
 • In de komende tijd wordt binnen de vereniging verder het gesprek gevoerd over de thema’s: het benoemings-, leden-, en toelatingsbeleid.

Geloofwaardig onderwijs

 • Wat wij geloven, leren we uit de Bijbel. Daarin heeft God zich geopenbaard. De Bijbel is zijn Woord. Christus is het levende Woord. Ons onderwijs is gebaseerd op dat Woord.
 • Elk kind heeft een bijzondere plaats in de ogen van Christus: ‘Een ieder die een kind in Mijn Naam ontvangt, ontvangt Mij’ (Mattheus 18). Zó kijken wij als school (en ouders) naar onze kinderen!
 • Onze kinderen merken dagelijks dat God van hen houdt, dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, omdat God de Schepper hen belangrijk vindt.
 • Elk kind is uniek gemaakt door God de Schepper (Ps.139). Vandaaruit mogen ze zich ontwikkelen naar volwassenheid.
 • Elk kind heeft een stevig, aantrekkelijk en toepasbaar Bijbels fundament nodig. Het levende Woord dat hen gidst door het hele leven.
 • Het leven is voor een kind dán van waarde wanneer het God heeft leren kennen en zich daardoor geborgen weet.
 • Elk kind heeft een natuurlijke behoefte aan leren en ontwikkelen. Christus’ liefde en het kindschap van God de Vader zijn belangrijke voorwaarden waarop kinderen zich kwetsbaar, lerend en betekenisvol naar anderen opstellen.
 • Elk kind voelt zich waardevol en van betekenis wanneer hij/zij levende voorbeelden van Christus’ liefde ziet op school, thuis en in de gemeente/kerk. Onze personeelsleden hebben een levende relatie met God, zijn beelddrager van Christus en gebruiken de Bijbel als inspiratiebron voor hun werk en leven. Omgekeerd zijn kinderen in hun kind-zijn voorbeelden voor ons als volwassenen.
 • We willen de kinderen toerusten tot hun plaats en christelijke opdracht in deze wereld, zodat ze zelf ook de liefde van God willen delen met anderen. We ervaren dagelijks de gebrokenheid van dit leven. We geloven dat God door Jezus Christus heeft laten zien dat deze gebrokenheid zal worden hersteld. Door zijn kracht en Geest maakt hij daar nu al een begin mee. Wij, zijn leerlingen en volgers, mogen aan dit herstel meewerken, door te laten zien wat het betekent te mogen leven in het koninkrijk van God.

Wanneer u belangstelling hebt voor geloofwaardig onderwijs, neem dan voor een gesprek contact op met de locatiedirecteur van een van onze scholen.