Florion is een zogenaamde ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van veranderde regelgeving per 1 januari 2014 publiceren wij hierbij met betrekking tot onze organisatie de volgende gegevens.

ANBI


Naam
FLORION

RSIN/fiscaal nummer ANBI
817325001

Contactgegevens
Florion
Postbus 393
8000 AJ ZWOLLE
T 038 – 2305001
E contact@florion.nl
W www.florion.nl

Bestuurssamenstelling per 01-02-2017

Toezichthoudend bestuur

Voorzitter - dhr. K.A. Dijkema

Penningmeester - dhr. H. Veenstra

Secretaris - mw. Y.N. van Eijsden-Douma

Lid - dhr. H. de Lange

Lid - mw. I.D. Koning-Stroosnijder

Lid - dhr. J.S. Rodenboog

Lid - mw. M.H. van der Woerd-Visser

Lid - dhr. A.P. de Leeuw

Lid - dhr. B.J. Petter

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder: dhr. G.J. Laarman

Strategisch beleidsplan
Ons strategisch beleidsplan 2016-2020 kunt u hier downloaden.

Beloningsbeleid
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen. Voor de beloning van het dagelijks bestuur en personeelsleden verwijzen wij u naar de CAO PO.

Doelstelling vereniging
Het instandhouden en bevorderen van gereformeerd onderwijs in de regio Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe.

Financiële verantwoording en verslag uitgeoefende activiteiten
> Bestuursverslag 2015 (Accretio)