Florion zoekt geloofwaardige locatiedirecteuren

 

Werkzaamheden
Leidinggeven aan één of meerdere basisscholen (integrale verantwoordelijkheid)

 

Wat wij bieden
Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs die dit jaar is ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio met VGPO De Zevenster. Florion is een vereniging met 24 basisscholen, waaronder een SBO-school, in de regio’s Zwolle, Noord-Veluwe, Noord Overijssel, Zuid-West Drenthe en Flevoland. Er wordt lesgegeven aan ca. 3500 leerlingen en er zijn ca. 400 personeelsleden werkzaam bij Florion.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving. Florion staat voor geloofwaardig onderwijs. Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

 

Wat wij vragen

  • Een inspirerende, enthousiaste en geloofwaardige locatiedirecteur die vanuit persoonlijk geloof vanuit visie leiding geeft en die op een communicatief vaardige wijze verbinding kan leggen met kinderen, ouders, personeelsleden en externen.
  • Iemand die werkt vanuit een onderwijskundige gerichtheid vanuit gedeeld, inspirerend, opbrengstgericht en onderzoeksmatig leiderschap en die het samenwerken en leren bevordert.
  • Ook kenmerkt het leiderschap zich door het goed kunnen reflecteren, ook op eigen handelen en door organisatorische kwaliteiten.


Informatie vacatures

  • Er is totaal 2,5 fte aan vacatureruimte voor de functie van locatiedirecteur beschikbaar. Het is nog niet bekend op welke basisscholen de vacatures precies zullen ontstaan. De vacatureruimte per school zal variëren van 0,5 – 1 fte. Ook de ingangsdatum van de benoeming varieert. Dit kan of per 01-01-2018 of per 01-08-2018 zijn. Uiteraard zullen we zowel qua school als ingangsdatum rekening houden met de mogelijkheden en wensen van de kandidaten.

  • Wij willen graag in contact komen met mensen die ambitie en belangstelling hebben voor het leiddinggeven aan onze basisscholen. Wij zijn op zoek naar kandidaten die een studie op minimaal Hbo-niveau hebben afgerond met, bij voorkeur, werkervaring in het primair onderwijs.

  • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

  • Kandidaten dienen belijdend lid te zijn van GKv, CGK, NGK of van kerken die recent zijn voortgekomen uit de GKv en die actief betrokken zijn bij de eigen gemeente.

  • De vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet.

  • Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao PO.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Gert Laarman, directeur-bestuurder, telefoonnummer 038 – 23 05 001 (werk) of 038 – 477 13 75 (privé). Sollicitatiebrieven met CV kunnen tot en met zaterdag 28 oktober gemaild worden naar bestuurskantoor@florion.nl.

« ga terug